web_A

Škola na webe

Stále viac škôl modernizuje svoje vybavenie a samozrejmosťou sa stáva počítač alebo tablet v každej triede. Vedenie pedagogickej dokumentácie je dôležité pri zabezpečení organizácie vyučovania, ale znamená zvýšenú záťaž na učiteľa.


Škola na webe prináša zjednodušenie do práce učiteľa. Ponúka vedenie pedagogickej dokumentácie v elektronickej forme. Rodičom ponúka možnosť získať  prehľad o výsledkoch dieťaťa v škole.


Škola na webe nevyžaduje inštaláciu žiadneho klientskeho programu, rodičovi aj učiteľovi postačuje k práci počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet.

Elektronická triedna kniha


Elektronická triedna kniha prináša učiteľom možnosť viesť bezpapierovú triednu knihu. Evidenciu prebraného učiva aj zapísanie chýbajúcich žiakov hravo zvládnete aj na mobile či tablete.

Internetová žiacka knižka


Internetová žiacka knižka (IŽK) je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochádzke svojho dieťaťa a aj ďalšie užitočné informácie z prostredia školy. IŽK môžu efektívne využiť aj učitelia a vedenie školy pri zadávaní známok.

  

Jedáleň


V čipovom systéme školská jedáleň sú stravné lístky plne nahradené čipovými kľúčmi alebo kartami. Odpadajú náklady a čas na manipuláciu so stravnými lístkami. Všetky údaje o stravníkoch, odoberaní stravy a platbách sa zaznamenávajú digitálne a následne sa prenášajú na internet. Pre zamestnancov aj žiakov sa zjednodušuje prihlasovanie/odhlasovanie obedov, či výber menu.


Dochádzka


Systém automatickej evidencie dochádzky môže byť využitý pre zamestnancov aj žiakov. Čipové kľúče automaticky zaznamenávajú čas príchodu a odchodu, údaje sa využívajú pre evidenciu dochádzky a automaticky sa prenášajú na internet.Čo prináša Škola na webe rodičom vedeniu školy učiteľom kontakt prihlásiť Copyright © 2023 ŠEVT a.s., Bratislava. All rights reserved. otázky web_B home


Škola na webe

Telefón: 02/53 63 53 64

Email: hotline@skolanawebe.sk

otázky

často kladené otázky

otázky

zákaznícka podpora

V spolupráci s MŠVVaŠ SR pravidelne aktualizujeme databázu školských tlačív. So skupinou advokátov vykladáme dôležité paragrafy, tvoríme rozhodnutia, pochvaly a opatrenia.

Bezpečná a jednoduchá evidencia detí, žiakov, zamestnancov školy. Nástroj na správu školského majetku a zrealizovaných platbách. Elektronická žiacka knižka a Elektronická triedna kniha sú súčasťou.

Ručné, automatické alebo kombinované generovanie rozvrhov. Ponúka riešenie na suplovanie. Umožňuje neobmedzenú tlač podľa potreby.

komplexná školská agenda + Elektronická triedna kniha

Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies Mobilná aplikácia edulife