web_A

čo prináša Škola na webe

učiteľom

Čo prináša Škola na weberodičomvedeniu školyučiteľomkontaktprihlásiťCopyright © 2023 ŠEVT a.s., Bratislava. All rights reserved.otázkyweb_Bhome


Škola na webe

Telefón: 02/53 63 53 64

Email: hotline@skolanawebe.sk

otázky

často kladené otázky

otázky

zákaznícka podpora

V spolupráci s MŠVVaŠ SR pravidelne aktualizujeme databázu školských tlačív. So skupinou advokátov vykladáme dôležité paragrafy, tvoríme rozhodnutia, pochvaly a opatrenia.

Bezpečná a jednoduchá evidencia detí, žiakov, zamestnancov školy. Nástroj na správu školského majetku a zrealizovaných platbách. Elektronická žiacka knižka a Elektronická triedna kniha sú súčasťou.

Ručné, automatické alebo kombinované generovanie rozvrhov. Ponúka riešenie na suplovanie. Umožňuje neobmedzenú tlač podľa potreby.

komplexná školská agenda + Elektronická triedna kniha

Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies Mobilná aplikácia edulife