web_A

Používanie cookies

Za účelom lepšieho fungovania tejto internetovej stránky používa spoločnosť ŠEVT a.s. pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky. Spoločnosť ŠEVT a.s. prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť automaticky zmaže.


Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany spoločnosti ŠEVT a.s. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky.


V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme.Čo prináša Škola na webe rodičom vedeniu školy učiteľom kontakt prihlásiť Copyright © 2023 ŠEVT a.s., Bratislava. All rights reserved. otázky web_B home


Škola na webe

Telefón: 02/53 63 53 64

Email: hotline@skolanawebe.sk

otázky

často kladené otázky

otázky

zákaznícka podpora

V spolupráci s MŠVVaŠ SR pravidelne aktualizujeme databázu školských tlačív. So skupinou advokátov vykladáme dôležité paragrafy, tvoríme rozhodnutia, pochvaly a opatrenia.

Bezpečná a jednoduchá evidencia detí, žiakov, zamestnancov školy. Nástroj na správu školského majetku a zrealizovaných platbách. Elektronická žiacka knižka a Elektronická triedna kniha sú súčasťou.

Ručné, automatické alebo kombinované generovanie rozvrhov. Ponúka riešenie na suplovanie. Umožňuje neobmedzenú tlač podľa potreby.

komplexná školská agenda + Elektronická triedna kniha

Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies Mobilná aplikácia edulife